توموربورد
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
تومور بورد عمومی
گرداننده:
دكتر فرهاد سميعي
اعضای علمی :   
گروه جراحی:
دکتر محمد علی محققی، دکتر محمد رضا میر، دکتر رامش عمرانی پور، دکتر حبیب الله محمود زاده، دکتر فریدون معماری، دکتر محمد شیرخدا

گروه آسیب شناسی:
دکتر سیامک شریعت تربقان، دکتر فرشته انسانی، دکتر علی زارع، دکتر علیرضا عبداللهی

گروه رادیولوژی:
دکتر علی رادمهر، دکتر شهریار شهریاران، دکتر افسانه علی خاصی، دکتر حسین قناعتی، دکتر ناهید صدیقی

گروه رادیوتراپی انکولوژی:
دکتر فرهاد سمیعی، دکتر فرشید فرهان، دکتر بی تا کلاغچی، دکتر پیمان حداد، دکتر آموزگار هاشمی، دکتر محمد بابایی

گروه مدیکال انکولوژی:
دکتر صنمبر صدیقی، دکتر صفایی، دکتر غلامرضا شریفیان،  دکتر وفایی زاده، دکتر فرهاد شاهی، دکتر فاضل الهی

گروه پزشکی هسته ای:
دکتر سینا ایزد یار، دکتر محمد افتخاری
زمان برگزاری: پنجشنبه ها ساعت 12-10
تعداد بیمار در هر جلسه:  8-15 مورد

مسئول وبسایت: علی  جعفرمحمدی

(جهت مشاهده بهتر وبسایت از مرورگر "Firefox" یا "Chrome" استفاده نمایید.)
تومور بورد