توموربورد
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
تومور بورد
جستجو با کلید واژه ها:       
  • بر اساس نام بیمار یا هر کلید واژه دیگر (در تایپ نام بیمار و کلمات چندبخشی فاصله بین کلمات را رعایت کنید یا از کلمات یک بخشی استفاده کنید.)
  • می توانید جستجوی خود را بر اساس نوع توموربورد و انواع تومورها اختصاصی تر کنید.
توموربورد مورد نظر را انتخاب کنید:
  • با انتخاب توموربورد موردنظر، انواع تومورهای مربوطه در فیلد زیر نمایش داده می شود و قابل انتخاب خواهد بود.
انواع تومورها در توموربورد انتخاب شده:
  • قبلاً توموربورد مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  • می توانید با انتخاب نوع تومور، جستجوی خود را اختصاصی تر کنید.
   
جستجوی اختصاصی بر اساس کد یک بیمار:    
  • در سامانه تومور بورد، برای هر بیمار یک کد شناسه اختصاص یافته است که برای پیگیری یک بیمار کار را بسیار ساده تر و شما را از تایپ فارسی بی نیاز می کند. کافی است در مطالعۀ فایل اطلاعات یک بیمار، در صورت تمایل به پیگیری آن بیمار در مراجعه های بعدی و اطلاع از نتایج اقدامات انجام شده برای بیمار، کد شناسه آن را در جایی ذخیره کنید و در جستجوهای بعدی از این کد استفاده نمایید.

General Tumor
Cancer of the Lip
بیمار خانم 72 ساله با درد و خونریزی آنال
منظور از طرح در توموربورد: -
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/11/24
General Tumor
1
بیمار خانم 54 ساله با توده حجیم و خونریزی دهنده ناحیه باتوک راست، اولین بار دو ماه قبل، مراجعه نموده. از یک سال قبل از مراجعه توده ای در این ناحیه ایجاد و تدریجاً رشد نموده ولی بیمار به آن توجهی نکرده و علیرغم رشد محسوس آن از مراجعه درمانی امتناع نموده است.
منظور از طرح در توموربورد: بررسی
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/06/06
General Tumor
1
بیمار آقای 44 ساله با سابقه Pure seminoma of right Testis، در دو سال قبل، و درمان کلاسیک، به علت پیدایش توده ای در اینگواینال چپ (طرف مقابل) مراجعه نموده. پاتولوژی ضایعه اخیر نیز Pure seminoma گزارش شده است.
منظور از طرح در توموربورد: -
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/06/06
General Tumor
1
بیمار خانم 39 ساله با در هفته 26 بارداری بعلت احسای توده ای در پستان راست به درمانگاه جراحی مراجعه نموده است. سابقه باروری وی بشرح زیر بوده است: G = 3, P = 2, Ab. = 0, Liv. Child = 2, Gestational age = 27 وی سابقه دو زایمان طبیعی، و یک ا عمل جراحی برداشتن فیبروم رحمی داشته است. سابقه فامیلی منفی است.
منظور از طرح در توموربورد: -
تشخیص پاتولوژی: -
تاریخ آخرین جلسه: 1396/06/06
General Tumor
1
بیمار آقای 25 ساله با گزارش یک مورد SCC متعدد و پیشرفته اندامهای تحتانی ثانویه به : Epidrmolysis bullosa در مرد 25 ساله: (نحوه تشخیص و اداره کارسینوم پرخطر پوستی)
منظور از طرح در توموربورد: گزارش یک مورد SCC متعدد و پیشرفته اندامهای تحتانی ثانویه به : Epidrmolysis bullosa در مرد 25 ساله: (نحوه تشخیص و اداره کارسینوم پرخطر پوستی)
تشخیص پاتولوژی: گزارش یک مورد SCC متعدد و پیشرفته اندامهای تحتانی ثانویه به : Epidrmolysis bullosa در مرد 25 ساله: (نحوه تشخیص و اداره کارسینوم پرخطر پوستی)
تاریخ آخرین جلسه: 1396/01/22
Breast Tumor
Invasive Breast Cancer
بیمار خانم 38 ساله با سردرد
منظور از طرح در توموربورد: رد ضایعه متاستاتیک
تشخیص پاتولوژی: کارسینوم مهاجم داکتال
تاریخ آخرین جلسه: 1395/08/15
Breast Tumor
Invasive Breast Cancer
بیمار خانم 58 ساله با توده پستان و تیرویید
منظور از طرح در توموربورد: تعیین پلان درمان
تشخیص پاتولوژی: کانسر مهاجم داکتال
تاریخ آخرین جلسه: 1395/08/06
Breast Tumor
Metastatic Breast Cancer
بیمار خانم 41 ساله با تشنج
منظور از طرح در توموربورد: تعیین پلان درمان
تشخیص پاتولوژی: کارسینوم داکتال مهاجم
تاریخ آخرین جلسه: 1395/07/10
Breast Tumor
Metastatic Breast Cancer
بیمار خانم 35 ساله با سردرد
منظور از طرح در توموربورد: تعیین پلان درمان
تشخیص پاتولوژی: کارسینوم داکتال مهاجم
تاریخ آخرین جلسه: 1395/05/16
Breast Tumor
Breast Cancer during Pregnancy
بیمار خانم 32 ساله با Breast Cancer in Pregnancy
منظور از طرح در توموربورد: Breast Cancer in Pregnancy
تشخیص پاتولوژی: Breast Cancer in Pregnancy
تاریخ آخرین جلسه: 1395/04/26
1  2  3      15
  

مسئول وبسایت: علی  جعفرمحمدی

(جهت مشاهده بهتر وبسایت از مرورگر "Firefox" یا "Chrome" استفاده نمایید.)
تومور بورد