توموربورد
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
توموربورد سرطان های سر و گردن
توموربورد
تومور بورد - تومورهای سر و گردن

مدیر توموربورد:
  دكتر ايرج حريرچي
   
اعضای جلسه :  دکتر ایرج حریرچی-دکتر امان الله کیهانی-دکتر مازیار مطیعی - دکتر محمد شیرخدا-دکترشروین شریف کاشانی- دکتر افسانه علی خاصی- دکتر بیتا کلاغچی- دکتر علی کاظمیان-دکتر عطا قراجه ای-دکتر صنمبر صدیقی-دکتر مهدی عقیلیدکتر فرشته انسانی
   
زمان برگزاری:  یکشنبه ها ساعت 10-7:30 صبح
مکان برگزاری: تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، انستیتو کانسر، تالار میرزایی
تعدادبیماردرهرجلسه:
 5-15 مورد

تیم اجرایی:
 
دکتر زهرا صدیقی
 مدیر ثبت و ویراستار اطلاعات آموزشی توموربورد
فائزه قرائتی
 مسئول ثبت مشخصات و مدارک پاراکلینیک بیماران توموربورد
شهرام نیک بخش  مسئول ثبت تصویری جلسات توموربورد
علی جعفرمحمدی  طراح و پشتیبان فنی وبسایت توموربورد


  
اطلاعات تومور بورد


کلیک کنید...

آمار بانک اطلاعاتی
توموربورد سر و گردن

 تعداد انواع تومورها 16
تعداد  بیماران ثبت شده 125

مسئول وبسایت: علی  جعفرمحمدی

(جهت مشاهده بهتر وبسایت از مرورگر "Firefox" یا "Chrome" استفاده نمایید.)
تومور بورد